Links

Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis

De belangrijkste bewaarplaats van archiefmateriaal en publicaties van en over Wilhelmina Drucker is Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis (van 1988 tot 2009: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging – IIAV, van de oprichting in 1935 tot 1988: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging – IAV), Amsterdam: www.aletta.nu

Hier o.a.:

  • het (gereconstrueerde) archief van Wilhelmina Drucker, 1889-1917: inventaris
  • het archief van de Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1916-1918: beschrijving
  • een collectie prachtige foto’s van Drucker, waarvan er een aantal op dit webmonument te vinden zijn
  • toegang tot de Gerritsencollectie online

En binnenkort:

  • toegang tot de gedigitaliseerde jaargangen van Evolutie (1893-1925 [1926])

Verwante digitale collecties in het buitenland

  • Ariadne (Österreichische Nationalbibliothek), in het bijzonder: ‘Frauen in Bewegung: 1848-1918. Diskurse und Dokumente der österreichischen historischen Frauenbewegung’, en ‘Frauen in Bewegung: 1918-1939. Biographien, Vereinsprofile, Dokumente’
  • de collectie ‘Women’s history’ van de Library of Congress American Memory Collections, in het bijzonder de verzameling ‘Votes for women’, een selectie uit de National American Woman Suffrage Association Collection, 1848-1921, die bestaat uit de boeken die Carrie Chapman Catt in 1938 aan de Library of Congress schonk, met latere aanvullingen

Een omweg waard

[Deze lijst zal periodiek worden aangevuld]