Webmonument

wd 1913 700x425 2

 Wilhelmina Drucker, z.d. [1913], © Wegner & Mottu, Amsterdam, collectie IAV in Atria.

Wilhelmina Drucker (1847-1925) was veruit de radicaalste, invloedrijkste, intrigerendste feministe van de Nederlandse vrouwenbeweging. Vanaf 1888 wijdde ze zich volledig aan de strijd voor gelijkheid van man en vrouw, met voorbijzien van verschillen naar stand, herkomst, politieke kleur of levensbeschouwing. Aangrijpingspunt vormden de wetten en maatschappelijke conventies die machtsverschillen tussen mannen en vrouwen vastlegden en sanctioneerden. Druckers politiek was er daarbij een van samenwerking en alliantievorming, maar haar compromisloos feminisme bracht haar tegelijk ook in conflict met tal van bewegingen, partijen en personen.

Met dit webmonument wil de WDF de beschikbare informatie over Wilhelmina Drucker bijeenbrengen – over haar leven, haar ideeën, de initiatieven die zij nam, de organisaties waarvan zij deel uitmaakte, haar medestrijdsters (m/v), de controverses die zij opriep en het debat dat zij steeds opnieuw aanging.

Na haar dood is Drucker op uiteenlopende manieren in herinnering geroepen en herdacht. Dit webmonument staat dus in een traditie. Die traditie weer tot leven te brengen en de historische betekenis van het feminisme van Wilhelmina Drucker te actualiseren, dat hopen wij met dit webmonument te bereiken.

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 9 december 2015
Laatst aangepast: 21 oktober 2020
Meer in deze rubriek: « Contact Actueel »