ANBI

De Wilhelmina Drucker Fundatie (WDF) is opgericht op 12 juli 2002 en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de status van Culturele Instelling (culturele ANBI). Giften aan de WDF leveren daarom een fiscaal voordeel op.

logo anbi

 

 

 

 

Belastingvoordeel voor giften en schenkingen

Uw gift helpt ons nu en in de toekomst bij het bewaren, bestuderen en actualiseren van het negentiende- en twintigste-eeuwse erfgoed van de vrouwenbeweging.

Omdat de WDF de culturele ANBI-status heeft, is uw gift voor 125% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dat is 25% meer dan bij gewone ANBI’s. Deze extra aftrekbaarheid is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Doet u een periodieke schenking gedurende een periode van tenminste vijf jaar, dan gelden bovendien geen aftrekdrempel (1% van het verzamelinkomen) en aftrekplafond (10% van dat inkomen): een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar.

NB: Deze fiscale regelingen zijn aan verandering onderhevig. Kijk hier voor de meest recente informatie.

 

Steun het levend houden van het erfgoed van de vrouwenbeweging door een donatie aan: Wilhelmina Drucker Fundatie, IBAN NL67 ABNA 0253 2468 57, o.v.v. ‘schenking’.

 

Adres
Wilhelmina Drucker Fundatie
Prinsengracht 485b
1016 HP Amsterdam

Kamer van Koophandel
34176591

RSIN
811017540

Bestuurssamenstelling
dr Myriam Everard, voorzitter
dr Ulla Jansz, secretaris
mr Ymke van Zanten, penningmeester

 

Doelbestedingen

In het boekjaar 2018 heeft de Stichting de volgende culturele doelen gefinancierd dan wel gesteund:

  • bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland, Universiteit van Amsterdam
  • Wilhelmina Drucker webmonument
  • archiefonderzoek naar Truus Wijsmuller-Meijer ten behoeve van de documentaire Truus’ Children, door Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn
  • website-ontwikkeling F-site, door Van Gisteren, bureau voor publiekshistorische projecten (tweede tranche)
  • tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20e eeuw, Amsterdam Museum
  • productiekosten en kosten beeldmateriaal voor de bundel Sekse. Een begripsgeschiedenis, onder redactie van Myriam Everard en Ulla Jansz (Verloren 2018)

 WDF Beleidsplan 2019-2023


Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 1 december 2015
Laatst aangepast: 13 december 2019

Wilhelmina Drucker