ANBI

De Wilhelmina Drucker Fundatie (WDF) is opgericht op 12 juli 2002 en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de status van Culturele Instelling (culturele ANBI). Giften aan de WDF leveren daarom een fiscaal voordeel op.

logo anbi

 

 

 

 

Belastingvoordeel voor giften en schenkingen

Uw gift helpt ons nu en in de toekomst bij het bewaren, bestuderen en actualiseren van het negentiende- en twintigste-eeuwse erfgoed van de vrouwenbeweging.

Omdat de WDF de culturele ANBI-status heeft, is uw gift voor 125% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dat is 25% meer dan bij gewone ANBI’s. Deze extra aftrekbaarheid is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Doet u een periodieke schenking gedurende een periode van tenminste vijf jaar, dan gelden bovendien geen aftrekdrempel (1% van het verzamelinkomen) en aftrekplafond (10% van dat inkomen): een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar.

NB: Deze fiscale regelingen zijn aan verandering onderhevig. Kijk hier voor de meest recente informatie.

 

Steun het levend houden van het erfgoed van de vrouwenbeweging door een donatie aan: Wilhelmina Drucker Fundatie, IBAN NL67 ABNA 0253 2468 57, o.v.v. ‘schenking’.

 

Adres
Wilhelmina Drucker Fundatie
Prinsengracht 485b
1016 HP Amsterdam

Kamer van Koophandel
34176591

RSIN
811017540

Bestuurssamenstelling
dr Myriam Everard, voorzitter
dr Ulla Jansz, secretaris
mr Ymke van Zanten, penningmeester

 

Doelbestedingen

In het boekjaar 2019 heeft de Stichting de volgende culturele doelen gefinancierd dan wel gesteund:

  • bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland, Universiteit van Amsterdam, 2016-2021
  • uitbreiding van het Wilhelmina Drucker webmonument
  • ontwikkeling en productie van de podcastserie ‘De geschiedenisles die je nooit hebt gehad’ van Van Gisteren
  • productiekosten van Dorothee Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek (Sterck & De Vreese 2019)
  • kosten van de Engelse ondertiteling van de documentaire van Netty van Hoorn, De stad was van ons. Radicaal-feminisme in de jaren’70 (première 4 juni 2019)
  • productiekosten van de special over 100 jaar vrouwenkiesrecht van het tijdschrift Historica (juni 2019)
  • reis- en verblijfkosten van Catherine Hall, keynote speaker (‘Men, women and slavery’) op de Historicidagen 2019 in Groningen
  • voorbereidingskosten voor een documentaire over Wilhelmina Drucker (Pieter Kiewiet de Jonge, 2021)

 


 WDF Beleidsplan 2019-2023


Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 1 december 2015
Laatst aangepast: 06 januari 2021

Wilhelmina Drucker