Wilhelmina Drucker Fundatie

Doelstelling

Doel van de WDF is om, geïnspireerd door leven en werk van de feministe Wilhelmina Drucker (1847-1925), initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen aan het bewaren, bestuderen en actueel maken van het negentiende- en twintigste-eeuwse erfgoed van de vrouwenbeweging – sinds de jaren 1970 bekend als de ‘eerste feministische golf’.

Verzamelde kennis

Onder invloed van de vrouwenbeweging van de laatste decennia van de twintigste eeuw – die zich als verwijzing naar haar voorgeschiedenis de WDF logo WEB‘tweede feministische golf’ ging noemen – is er naar de geschiedenis van de eerste feministische golf veel onderzoek gedaan, dat ten dele ook in publicaties is vastgelegd. Om het dal na de laatste golf zo klein mogelijk te laten zijn, wil de WDF eraan bijdragen dat de verzamelde kennis niet verloren gaat. Daarom streeft zij ernaar die kennis in samenhangende vorm beschikbaar te stellen, onder meer via deze website, voor alle belangstellenden en daarmee ook voor de onderzoeksgemeenschap. Om Wilhelmina Drucker en de eerste feministische golf waarin zij zo’n belangrijk aandeel had ook buiten de grenzen van Nederland bekend te maken, zal de website ook zoveel mogelijk in het Engels beschikbaar worden gesteld.

Nieuw historisch onderzoek

Daarnaast ondersteunt de WDF het doen van nieuw historisch onderzoek en de verschillende manieren waarop dat onderzoek onder de aandacht van een groter publiek kan worden gebracht, bijvoorbeeld middels debatten en congressen, publicaties in papieren en digitale vorm, tentoonstellingen en andere wetenschappelijke en culturele manifestaties. Bij voorkeur gaat het daarbij om initiatieven en projecten die het veld vernieuwen, grenzen verleggen, of nieuwe punten op de onderzoeksagenda zetten.

In dat verband is het verheugend dat de WDF in staat is gesteld het bijzonder hoogleraarschap ‘Politieke geschiedenis van gender in Nederland’ aan de Universiteit van Amsterdam met ingang van 2014 over te nemen.

 

Laatst aangepast: 18 februari 2022
Meer in deze rubriek: « ANBI Colofon »

Wilhelmina Drucker