Slide background

Het aantal bekende portretten van Wilhelmina Drucker is niet al te groot. En van die portretten weten we lang niet altijd bij welke gelegenheid ze zijn gemaakt, of wanneer, of door wie. Dat geldt voor portretten die in de tijd van Drucker zelf zijn gepubliceerd en voor bewaard gebleven originelen. In latere publicaties afgedrukte portretten zijn vaak ternauwernood of slecht beschreven. Bovendien hebben zich vreemde persoonsverwisselingen voorgedaan, zie bijvoorbeeld Wilhelmina Drucker als Annette Versluys-Poelman (1919). Daar komt nog bij dat conservatoren van de openbare collecties waarin de originele portretten te vinden zijn, er in hun beschrijving soms ook maar een slag naar hebben geslagen.

Datzelfde geldt voor de groepsfoto’s waar Drucker op te vinden is: bij welke gelegenheid zijn die gemaakt? door wie? wie is Drucker? wie staan er nog meer op de foto? Ook hierbij zijn onjuiste en onvolledige beschrijvingen troef, gaan vreemde vrouwen voor Drucker door, is zij helemaal niet te bekennen, zoals op een foto van het hoofdbestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1913), of wordt zij geheel over het hoofd gezien.

Voor meer inzicht in de persoon Drucker en haar geschiedenis zijn foto’s waardevol bronnenmateriaal. Maar die verliezen veel hun belang als we niet goed kijken of niet weten wat we zien. Daarom zullen hier in de loop van de tijd alle traceerbare portretten van Drucker en alle groepsfoto’s waarop zij te vinden is (of zou zijn) stuk voor stuk onder de loep genomen worden.


Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 15 december 2015
Laatst aangepast: 08 september 2019

Wilhelmina Drucker