Brievenuitgave Lucretia van Merken 2022

Cover van Brieven uit Bijdorp Cover van Brieven uit Bijdorp

Lucretia van Merken (1721-1789) gold in de tweede helft van de achttiende eeuw als de beroemdste Nederlandse auteur, naar wie vrouwelijke en mannelijke schrijvers opkeken omdat zij literaire genres beoefende die geen enkele andere vrouw aandurfde. In 1768 trouwde zij met de verfhandelaar en dichter Nicolaas Simon van Winter (1718-1795). Een voortzetting van haar schrijverscarrière stond dat niet in de weg.

Over het echtpaar is maar weinig gepubliceerd, van Van Merken waren tot voor kort nauwelijks egodocumenten bekend. Daar brengt Brieven uit Bijdorp verandering in. Deze uitgave van de correspondentie van Van Merken en Van Winter, bezorgd door Cor de Vries, laat een Van Merken zien die de politieke actualiteit volgt en becommentarieert en die sympathiseert met de patriottenbeweging. Een Van Merken ook die zelfstandige vrouwen bewondert en opgetogen reageert als haar in 1785 ter ore komt dat er aan de Leidse universiteit een vrouw anatomische lessen volgt. Deze en dergelijke thema’s geven aanleiding haar toneelstukken en gedichten met een nieuwe blik te lezen.

Brieven uit Bijdorp (Hilversum: Uitgeverij Verloren) verschijnt begin mei 2022, in het Lucretia van Merkenjaar dat in augustus 2021 werd ingeluid.

De WDF subsidieerde een deel van de productiekosten.

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 27 april 2022
Laatst aangepast: 27 april 2022

Wilhelmina Drucker