Wilhelmina Drucker leerstoel 2014-2015

Mieke Aerts, 22 januari 2010, Lutherse Kerk, Amsterdam Mieke Aerts, 22 januari 2010, Lutherse Kerk, Amsterdam Foto: Katharina Pöhlmann, coll. Atria, Amsterdam

Per 1 januari 2009 werd door het toenmalige Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV, nu Atria) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam de Wilhelmina Drucker leerstoel ingesteld, met als leeropdracht ‘De politieke geschiedenis van gender in Nederland’. De eerste Wilhelmina Drucker hoogleraar, dr. Mieke Aerts, sprak op 22 januari 2010 haar oratie uit, getiteld: ‘De vechtjas. Strijdvragen om sekse’.

Om redenen van bezuiniging besloot het toenmalige Aletta (eerder IIAV, nu Atria) de financiering van de leerstoel na 2013 niet langer te continueren.

Omdat deze leerstoel in Nederland de enige is voor onderzoek en onderwijs dat gender opvat als een ‘useful category of historical analysis’, zou het teloorgaan van de leerstoel een gevoelig verlies vormen voor de geschiedbeoefening in Nederland. Per 1 januari 2014 heeft de WDF daarom de financiering van de leerstoel overgenomen.

Haar benoeming tot gewoon hoogleraar ‘Moderne politieke geschiedenis van Nederland’ aan de Universiteit van Amsterdam, noodzaakte Mieke Aerts in augustus 2015 haar bijzonder hoogleraarschap op te geven. Zij werd op 1 september 2016 als Wilhelmina Drucker hoogleraar opgevolgd door dr. Geertje Mak, universitair docent gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Laatst aangepast: 06 september 2019

Wilhelmina Drucker